söndag 11 januari 2015

Framtidens grundskola?

Minister Kiuru startade projektet Framtidens grundskola för ca ett år sedan som en reaktion på sjunkande Pisa-reultat. Politiker och experter engagerades och arbetet delades upp i arbetsgrupper. Projektets slutrapport är under beredning och flera goda förslag är på kommande under våren.

Sitras Uusi koulutus-foorumi diskuterar framtidens utmaningar för hela utbildningssystemet: vad behövs i arbetslivet, vilka kompetenser tryggar landets konkurrenskraft, hur förnyar vi utan att slänga ut det goda mm.? Arbetet genomförs under ett halvår och avslutas före midsommar.

Jag har förmånen att vara delaktig i båda dessa framtidsgrupper och visst är arbetet intressant och givande men - det som effektivast kan förändra grundskolan de kommande åren är den pågående läroplansprocessen.

De nya läroplansgrunderna innehåller tre avsnitt som jag vill lyfta fram i det här skedet av den lokala processen:
  • mångsidig kompetens som mål (3.3)
  • principer för utvecklandet av verksamhetskulturen (4.2)
  • helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden (4.4)
Hur hanterar vi kompetensmålen lokalt, per årskurs, i de olika ämnena? Vilka förändringar behöver vi göra i vårt sätt att arbeta för att möte de nya behoven, för att utvecklas till en lärande organisation? Hur vill vi jobba ämnesintegrerat och utgående från elevernas intressen?

Jag hoppas alla rektorer tar sig an utmaningen att processa dessa teman med sina lärare och på så sätt skapa framtidens grundskola. Jag tror inte det finns en annan väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar