tisdag 24 mars 2015

Nätverk för skolutveckling

Två dagar i Tammerfors med lärare, rektorer och undervisningschefer kring temat nätverka för skolutveckling. Borgå, Raseborg, Grankulla, Pedersöre, Helsingfors, Vasa övningsskola och Vanda, Utbildningsstyrelsen och CLL - och Tammerfors universitet på ett hörn. 17 skolor representerade.

Och vad händer då de yttre ramarna är dessa? Jo, mycket diskussion och erfarenhetsutbyte: hur gör ni, har ni fått problem med ..., vad tycker ni om ... Men också fem konkreta nätverk bildades, som fortsätter jobba kring helhetsskapande undervisning, lärmiljöer, IKT i undervisningen, verksamhetskultur mm. Projektplaner har uppgjorts, kontaktpersoner utsetts och beslut om nästa steg fattats. Visst kan det bli bra!

Det som är utmanande med nätverk är att de kräver underhåll och ett gemensamt drivande intresse. Grundläggande är en vilja och tro på att vi kan lära av varandra och att vi tillsammans kan komma längre än var och en för sig själv - ibland får man vara mer givande än mottagande part.

Ett gemensamt och aktuellt utvecklingsområde för just den här gruppen är arbetet med de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen. Grunderna är utmanande och på många sätt krävande, mycket att bita. Jag är säker på att nätverk också stöder det arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar