tisdag 10 mars 2015

Som i ett korthus


Det är Kristina Wikberg vid Kommunförbundet som konstaterar resultatet av alla de reformer som planerats - de faller alla som i ett korthus en efter en. Läs Kristinas blogg på Kommuntorget.

Det kan ju kännas frusterande på olika håll då en reform som förberetts och lanserats nationellt under en lång tid sedan faller på slutmetrarna. Det blev inget av förhöjningen av läroplikten heller men det förslaget hade i alla fall inte hunnit förorsaka så mycket jobb ute på fältet. Nej, visst kan vi känna oss både lurade - och lättade.

Streck både över finansierings- som strukturreformen.
Men blir det lättare nu, kan vi fråga oss?

Det har redan hunnit ske en del i Svenskfinland som kan vara värt att fortsätta arbeta för. Större samarbete mellan gymnasierna eller möjligen bildandet av regiongymnasier är inte en negativ utveckling även om det inte krävs i lagstiftningen.  Inom yrkesutbildningen kan åtminstone de största pusta ut, de som redan hunnit vara med om strukturella förändringar.

Det stora frågetecknet ligger tyvärr fortfarande kvar på bordet: pengarna!

Oppositionen fällde lagförslagen uttryckligen med hänvisning till nedskärningarna på 260 miljoner euro (260 000 000!). Men det att lagförslagen föll ändrar inget på de budgetramar nuvarande regering kommit överens om. Kan vi alltså tro att den nya regeringen hittar andra sparobjekt? Bättre sparobjekt?

Samtidigt delas 17 ad hoc-miljoner ut till anordnarna av förskola och grundläggande utbildning. Det som är klart är att trovärdigheten för oss inom statsförvaltningen lider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar