tisdag 14 april 2015

Skolans uppdrag


Jag var inbjuden till Malmö för att prata om skolans samhälleliga uppdrag och fick förstås sätta en del tid på att förbereda mig. Den sanna byråkraten börjar med lag och förordning och kompletterar med de nya läroplansgrunderna. Och slås av att vi många gånger diskuterar förbi det som faktiskt är utskrivet i lagen!

Vad säger då lagstiftaren om skolans (den grundläggande utbildningens) uppdrag? 

Jo, att skolan skall stödja elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Skolan skall främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid.

I de nyligen godkända läroplansgrunderna beskrivs skolans uppdrag på följande sätt:

Den grundläggande utbildningen ska ge eleverna möjlighet att lägga grunden för en bred allmänbildning och att fullgöra sin läroplikt. Den ska också ge eleverna förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. Den ska hjälpa eleverna att hitta sina egna styrkor och att med hjälp av lärandet bygga en framtid. Den grundläggande utbildningen har förutom det primära uppdraget att undervisa och fostra också ett samhälleligt uppdrag, ett kulturellt uppdrag och ett framtidsuppdrag. Det samhälleliga uppdraget är att främja jämlikhet, likabehandling och rättvisa och att förebygga ojämlikhet och utslagning och att främja jämställdhet mellan könen. Varje elev ska få hjälp med att upptäcka sina möjligheter och skapa sin lärstig utan könsbundna rollmodeller.

Tänk - ett så stort, viktigt, ansvarsfullt, gränslöst uppdrag! Mycket större än matematik och modersmål, språk och samhällslära, ja mycket större än alla 19 ämnen tillsammans. Inte ens alla ämnen och helhetsskapande undervisning och mångsidiga kompetenser tillsammans fyller hela uppdraget - men då är vi redan på god väg, märkte jag. 

Men det där med jämställdhet och "utan könsbundna rollmodeller" - där kommer vi nog inte riktigt i mål men det är knappast någonting skolan ensam rår på heller? Men jag fick mig en funderare: hur högt stod det på min lista, hur medveten var jag om det uppdraget då jag jobbade som lärare anno dazumal?

Jo, jag kom nog med en del egna reflektioner och tankar i Malmö också, inte bara lagtext...

Utsikt från biblioteket högst upp i Orkanen/Malmö högskola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar