måndag 7 september 2015

Samtal i ledarskapet


Jag är imponerad av att Jens Berg har läst de nya läroplansgrunderna men också av den koppling han gör mellan hur bedömningskulturen beskrivs i de nya grunderna och Accentures beslut att frångå det traditionella utvecklingssamtalet en gång per år. "Trots nya former kvarstår problemen med att hitta rätt frekvens och ton", skriver Jens angående medarbetarsamtalet. Läroplansgrunderna tolkar han helt rätt:

"Att ge och få mångsidig respons blir en väsentlig del av det dagliga lärandet. Skolorna och Accenture blir på den här punkten nära besläktade".

Läs hela kolumnen här.
 
I skolan är det rektor som ska hitta lämplig frekvens och ton för samtalen med sina medarbetare. Samtalen kan bli många i de större skolorna men skulle ändå inte rekommendera att helt delegera samtalen till vicerektor eller ansvarspersoner för lärarlag. Optimalt är det om rektor själv hinner samtala på tuman hand med alla en eller flera gånger under året.

 
Det händer att ett traditionellt utvecklingssamtal kan kännas tradigt till och med en gång per år men ibland kan fler samtal vara nödiga. Behovet får avgöra men en skola i utveckling behöver aktivt ledarskap och till det hör att sätta upp både gemensamma och individuella mål.

Utbildningsstyrelsen lanserade 2012 den s.k. Kuntakesu-modellen dvs ett exempel på hur ett strategiskt och målinriktat arbete kan utmynna i en konkret utvecklingsplan för anordnaren (kommunen). Vi har varmt rekommenderat att detta arbete förs vidare också på skolnivå och i våras lade vi fram en modell för lärarens professionella utvecklingsplan. Modellen finns på våra hemsidor och kan fritt användas, redigeras, utvecklas till ett verktyg på kommun- eller skolnivå.
 
Ett individuellt samtal om kompetensbehov och -utveckling kommer lämpligt då läroplansarbetet framskrider och nya krav ska mötas. Det handlar om strategi, planmässighet, professionalitet - och om elevens rätt till läroplansenlig undervisning, att få det stöd hen behöver i lärandet. Det ska vi respektera - vi kan i alla fall göra vårt bästa med att lappa på de luckor som möjligen uppstått genom åren.

Samtal för vidare!
Bob


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar